+421 903 410 467
f.majernik@rainman.sk

Projekcia zavlažovacích systémov

Zavlažovacie systémy od profesionálov

Na základe Vami dodaných a nami nameraných kritérií ako sú:

• veľkosť a členitosť zavlažovaných plôch, ich vzťah k obytnej jednotke, svetovým  stranám, slnečným a poveternostným vplyvom
• výdatnosť vodného zdroja (prietok a tlak vodovodnej prípojky,  dimenzovanie   studne, jej hĺbka, výška vodného stĺpca a prítok)
• druh navrhnutej alebo už existujúcej zelene

vypracujeme presný projekt zavlažovacieho systému spočívajúci v naplánovaní optimalizovaných trás potrubí, rozmiestnení postrekovačov v zavlažovaných plochách, ich rozdelenia do samostatných sekcii, umiestnenia boxov s elektromagnetickými ventilmi, ovládacej jednotky a senzorov pre zablokovanie systému v prípade zvýšených atmosferických zrážok. Následne vypracujeme kalkuláciu odhadovaných nákladov a časových nárokov.

Teraz jednoducho stačí vyplniť nezáväzný formulár OBHLIADKA ZÁHRADY

Realizovanie obhliadky a následné vypracovanie cenovej ponuky je ZADARMO

Vaše osobné údaje chránime