+421 903 410 467
f.majernik@rainman.sk

Inštalácia zavlažovacích systémov

Zavlažovacie systémy od profesionálov

Inštalácia zavlažovacích systémov

Táto časť realizácie pozostáva z montáže a umiestnenia čerpacej stanice alebo napojenie sa na alternatívny zdroj vody, mechanizovaných výkopov realizovaných pomocou špeciálneho stroja (ryhovača) ktorým, pokiaľ je to potrebné (realizácia v hotovej záhrade) predchádza zlupovanie trávneho drnu, samotnej montáže systému hadícpostrekovačov a prvkov kvapkovej závlahy, montáž rozvodnej šachty elektroventilmi, inštalácia ovládacej jednotky a dažďového senzoru. Nasleduje nastavenie,  naprogramovanie a uvedenie celého systému do prevádzky.