Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov rainman.sk Spoločnosť Rainman, s.r.o., so sídlom Osadná 16, 831 03 Bratislava IČO 45425205, zapísaná na súde v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.63364/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a…
Read more