Servis zavlažovacích systémov a čerpacích staníc

 

 
Napriek vysokej záruke, ktorú Spoločnosť RAINMAN, s.r.o.
poskytuje na všetky realizované diela (5 rokov),
kladieme dôraz na nadštandardnú starostlivosť v oblasti
servisných služieb.
 
Poskytujeme plný záručný a pozáručný servis zavlažovacích
systémov a čerpacích staníc.

Dokážeme sfunkčniť, opraviť či zrekonštruovať aj staré a neodborne navrhnuté zavlažovacie systémy.